Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego na odległość

 • Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny,
 • Termin możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po 14 dniach od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Towaru bądź od dnia otrzymania przez Kupującego ostatniej części zamówienia, jeśli było ono realizowane w częściach,
 • Kupujący zgłasza Sprzedawcy powiadomienie o chęci odstąpienia od Zakupu w formie pisemnej (list lub e-mail),
 • Kupujący w przeciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy zakupu, dostarcza lub przesyła do siedziby sklepu zakupiony Towar,
 • Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym i nienaruszonym,
  Koszty odesłania Towaru pokrywa Kupujący,
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o chęci zwrotu,
 • Kwota zwracana jest w taki sam sposób, w jaki Kupujący zapłacił za Towar, chyba, że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób,
 • Kupujący otrzymuje zwrot wszystkich wydatków poniesionych na zakup Towaru, w tym koszt dostarczenia go do Kupującego.
 • Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy:
  towarów wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb
  jeśli towar jest zapięczętowany, a jego otwarcie po dostarczeniu dyskwalifikuje zwrot ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne,
  jeśli zakupione Towary ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  nagrania dźwiękowych, wizualnych lub programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.